zoofirma.ru

Методичні комісії

В училищі створені та працюють 9 методичних комісій:

  • Ø 5 методичних комісій професійно орієнтованих дисциплін

ü викладачів і майстрів в/н будівельних професій (голова методичної комісії викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Гула А.В.)

ü викладачів і майстрів в/н слюсарно-зварювальних професій (голова методичної комісії викладач, спеціаліст першої категорії, Ковальчук Л.І.)

ü викладачів і майстрів в/н деревообробних професій (голова методичної комісії викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Гаврилюк В.І.)

ü легкої промисловості і побутового обслуговування(голова методичної комісії майстер виробничого навчання І категорії Гатілова Г.В.)

ü комунікативно-інформаційних технологій (голова методичної комісії майстер виробничого навчання І категорії  Кіяшко Л.Г.)

  • Ø 3 методичні комісії загальноосвітніх дисциплін

ü викладачів гуманітарного циклу (голова методичної комісії викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Ларіна О.О.),

ü викладачів природничо-математичного циклу (голова методичної комісії викладач, спеціаліст вищої категорії Лєпєшкова З.М.),

ü викладачів предметів "Захист Вітчизни» та «Фізичної культури» (голова методичної комісії викладач, спеціаліст вищої категорії Лосєв В.П.)

  • Ø 1 методична комісія класних керівників (голова методичної комісії майстер виробничого навчання Здирко І.А.)

 

Основним змістом роботи методичних комісій є:

· розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив (в обсязі регіонального компоненту) у навчальні програми;

· оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно- тематичних планів;

 · вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;

· проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;

· аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

· аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

· організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

· організація та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів- практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо. В роботі методичних комісій можуть застосовуватись різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо.

Контакти

  • Тел/Факс: +38 (044) 540-69-06

Ми в соціальних мережах: