zoofirma.ru

Методична робота

 Основними принципами організації методичної роботи у Вищому професійному училище № 25 м.Києва є:

  · демократизація та гуманізація навчального процесу;

 · цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей навчального закладу та напрямків його діяльності;

 · організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності.

 · системність та систематичність;

 · науковість;

 · оперативність та мобільність;

 · прогностичність та випереджувальний характер;

 · оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

 · пріоритет знань та моральних цінностей.

 

 Основними завданнями методичної роботи є:

  · організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;

  · удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступневості професійно-технічної освіти;

 · розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

 · інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового педагогічного та виробничого досвідів;

 · організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технології тощо;

 · створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

 · забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

 · підготовка до атестації педагогічних працівників.

 

Контакти

  • Тел/Факс: +38 (044) 540-69-06

Ми в соціальних мережах: